Відео про МРВ УБА

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Випадкове зображення

zovt3.jpg

Календар

<< < березня 2014 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
46
187
847
1280
221701
192.168.0.146

березня 2014

Понеділок, 31 березня 2014

Нормативні документи

Рейтинг користувача:  / 0

 


Закони України

 

1. Про авторське право і суміжні права

2. Про бібліотеки і бібліотечну справу

3. Про інформацію

4. Про культуру

5. Про обов'язковий примірник документів

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

6. Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

7. Про забезпечення збереження та відновлення діяльності об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості

8. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

9. Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек

10. Про моделі бібліотечного обслуговування населення у сільській місцевості з урахуванням сучасної економічної та соціокультурної ситуації

 

 

Накази міністерств і відомств України

 

11. Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ,організацій та закладів галузі культури

12. Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України

13. Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек

14. Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи

15. Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні

16. Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України

 

 

Документи Української бібліотечної асоціації

 

17. Кодекс етики бібліотекаря

18. Програма Української бібліотечної асоціації (УБА) з адвокасі:«Через бібліотеки – до знань!»

19. Статут Української бібліотечної асоціації

20. Стратегія Української бібліотечної асоціації на 2010-2014 роки

Read more

Положення «Про Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації»

Рейтинг користувача:  / 0

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації (далі МРВ УБА) є місцевим осередком Всеукраїнської громадської організації, що діє на принципах добровільного, незалежного, некомерційного об’єднання окремих осіб і організацій, які професійно пов’язані з бібліотечною справою та інформаційною діяльністю і сприяють їхньому розвитку та об’єдналися для досягнення цілей, визначених у даному Положенні.

1.2. Повна назва організації Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації.

1.3. Скорочена назва організації МРВ УБА.

1.4. Діяльність МРВ УБА розповсюджується на території Миколаївської області.

1.5. МРВ УБА може співпрацювати з громадськими, державними та іншими організаціями, громадськими рухами і окремими громадянами України та інших держав, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи у Миколаївській області.

1.6. МРВ УБА здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», чинного законодавства України, Статуту Української бібліотечної асоціації (далі в тексті – УБА) і даного Положення.

1.7. МРВ УБА набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, відкривати рахунки в установах банків України, мати круглу печатку із своєю назвою та іншу атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються Президією і реєструються в установленому законом порядку.

1.8. МРВ УБА має право від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.9. Місцезнаходження МРВ УБА та її керівних органів: м. Миколаїв, вул. Московська, 9.

 

2. Цілі і завдання МРВ УБА

2.1. Основною метою діяльності МРВ УБА є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню права читачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів УБА.

2.2. Основними завданнями МРВ УБА є:

• сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;

• формування у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як осередку культури.

2.2. Для досягнення цієї мети МРВ УБА реалізує діяльність за наступними напрямами:

• вносить свої пропозиції щодо вдосконалення бібліотечної справи і нормативно-правових документів місцевого рівня на розгляд місцевих органів влади, депутатського корпусу та колегіальних органів управління;

• сприяє проведенню незалежної експертизи планів, проектів і програм розвитку бібліотечної справи;

• сприяє організації громадських обговорень актуальних проблем бібліотечної справи і забезпечує гласність їхніх результатів;

• підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток бібліотечної справи та інформаційної діяльності.

• сприяє обміну досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду для фахівців;

• сприяє організації нарад, конференцій, семінарів, інших заходів загального і спеціалізованого характеру, проведенню професійних конкурсів;

• відстоює права бібліотечних закладів та систем, їхніх працівників на рівні місцевих органів влади, депутатського корпусу;

• сприяє поліпшенню умов та організації праці бібліотекарів, зміцненню професійної солідарності.

• сприяє захисту прав користувачів бібліотек на отримання високого рівня бібліотечного та інформаційного обслуговування;

• сприяє реалізації прав кожного громадянина на вільний і рівний доступ до інформації.

• встановлює двосторонні і багатобічні зв'язки з міжнародними організаціями, благодійними фондами, бібліотеками та іншими організаціями зарубіжних країн.

• здійснює необхідну господарську діяльність, не заборонену чинним законодавством України;

• відкриває розрахункові рахунки;

• виступає засновником ЗМІ та займатися видавничою діяльністю через створені підприємства, установи організації.

 

3. Членство МРВ УБА

3.1. Членство в Організації є індивідуальним, може бути колективним та базується на добровільних засадах.

3.2. Індивідуальними членами МРВ УБА можуть бути громадяни України, які визнають Статут МРВ УБА, професійно пов'язані з бібліотечною справою чи виявляють інтерес до неї, беруть участь у діяльності МРВ УБА.

3.3. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ, громадських організацій різних форм власності, які визнають його Положення.

3.4. Прийняття індивідуальних членів здійснюється за рішенням Президії МРВ УБА на підставі письмової заяви вступника.

3.5. Прийняття колективних членів здійснюється Президією МРВ УБА на підставі рішень трудових колективів.

3.6. Особи, які зробили значний внесок у розвиток бібліотечної та інформаційної сфери, можуть бути обрані на конференціях (загальних зборах) почесними членами МРВ УБА.

3.7. Член МРВ УБА може вийти з неї у будь-який час за особистим бажанням, згідно з письмовою заявою до Президії МРВ УБА.

3.8. Членство у МРВ УБА може бути припинене за рішенням конференції МРВ УБА у тому випадку, коли діяльність члена дискредитує МРВ УБА і суперечить його цілям і завданням.

 

4. Права і обов'язки членів МРВ УБА

4.1. Члени МРВ УБА мають право:

• брати участь в управлінні МРВ УБА;

• вносити пропозиції щодо реалізації цілей МРВ УБА;

• безоплатно користуватися допомогою і захистом, результатами діяльності, іншими послугами МРВ УБА в межах його можливостей;

• одержувати інформацію про діяльність МРВ УБА;

• вийти зі складу МРВ УБА за власним бажанням на підставі письмової заяви в порядку, передбаченому даним Положенням.

4.2. Члени МРВ УБА зобов'язані:

• дотримуватися вимог Положення, Кодексу етики бібліотекаря УБА та її Статуту, виконувати рішення керівних органів МРВ УБА у межах вимог Положення;

• брати участь у діяльності МРВ УБА.

 

5. Структура і керівні органи МРВ УБА

5.1. Вищим керівним органом МРВ УБА є конференція. Конференція скликається по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Президії або вимогою не менш половини членів МРВ УБА.

5.2. Конференція вважається повноважною, якщо у її роботі беруть участь представники більше половини членів МРВ УБА.

5.3. Компетенцією конференції є:

• затвердження Положення та внесення змін та доповнень до нього;

• обрання голови МРВ УБА, складу Президії МРВ УБА, ревізійної комісії строком на три роки;

• затвердження звіту Президії про діяльність МРВ УБА, голови, ревізійної комісії і фінансового звіту;

• розробка основних напрямів діяльності МРВ УБА;

• реалізація права власності на майно та кошти МРВ УБА;

• вирішення робочих питань;

• реорганізація і ліквідація МРВ УБА.

Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів.

5.4. У період між конференціями керівництво діяльністю МРВ УБА здійснює Президія МРВ УБА. Президія складається з голови, заступників голови, секретаря і членів Президії.

5.4.1. Президія обирається на конференції відкритим голосуванням. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.

5.4.2. Чисельний склад Президії і кількість заступників голови визначаються конференцією.

5.4.3. Президія обирає із свого складу заступників голови та секретаря.

5.4.4. Повноваження Президії МРВ УБА:

• реалізує програми діяльності МРВ УБА;

• створює робочі органи, необхідні для забезпечення діяльності МРВ УБА;

• приймає членів МРВ УБА;

• забезпечує виконання рішень конференцій;

• здійснює господарське управління майном та коштами МРВ УБА.

5.4.5. Засідання Президії повноважне, якщо на ньому присутні більше половини її складу, голова або один з заступників голови. Президія приймає рішення простою більшістю голосів.

5.4.6. Голова МРВ УБА:

• керує роботою МРВ УБА;

• організовує роботу Президії;

• відстоює інтереси МРВ УБА в державних органах, громадських та інших організаціях;

• відкриває рахунки в банківських установах;

• має право першого підпису фінансових та інших документів МРВ УБА.

• укладає від імені МРВ УБА угоди, контракти, договори;

• видає довіреності, накази, розпорядження;

• представляє МРВ УБА у відносинах з іншими підприємствами, організаціями, устано¬вами;

• укладає трудові договори (контракти) з штатними працівниками МРВ УБА;

• головує на засіданнях Конференції та Президії.

5.4.7. Заступники голови представляють МРВ УБА за дорученням голови у державних органах, громадських та інших організаціях, виконують інші доручення конференції, Президії, голови.

5.5. Ревізійна комісія контролює виконання статутних вимог, фінансово-господарську діяльність МРВ УБА.

5.5.1. Ревізійна комісія обирається на конференції простою більшістю голосів терміном на три роки з числа делегатів конференції, які не є членами Президії. Склад і кількість членів ревізійної комісії визначаються конференцією.

5.5.2. Члени ревізійної комісії обирають із свого складу голову та секретаря.

 

6. Майно МРВ УБА та джерела його формування.

6.1. У власності МРВ УБА може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно необхідне для діяльності.

6.2. МРВ УБА набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою, набуте від безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом, а також на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.3. Майно та кошти в установленому порядку складають:

- кошти або майно, які надходять безоплатно, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів;

- пасивні доходи;

- благодійні пожертвування від громадян та юридичних осіб;

- вступні та членські внески членів Осередку;

- майно та кошти, отримані внаслідок діяльності створених підприємств, установ, організацій;

- добровільні відрахування підприємств, організацій, установ будь-яких форм власності, пожертвування громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб, осіб без громадянства;

- надходження від інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

7. Міжнародна діяльність Організації.

7.1. МРВ УБА здійснює міжнародну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

8. Порядок внесення змін та доповнень до Положення

8.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться виключно за рішенням конференції МРВ УБА.

8.2. Зміни і доповнення, що внесені до Положення підлягають обов’язковій реєстрації.

 

9. Припинення діяльності МРВ УБА

9.1. Припинення діяльності МРВ УБА здійснюється шляхом його реорганізації або лікві¬дації.

9.2. Припинення діяльності МРВ УБА здійснюється за рішенням Конференції, за умови, що за таке рішення проголосувало не менше 2/3 від загальної кількості членів МРВ УБА, або за рішенням суду. Припинення діяльності здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

9.3. Майно та кошти після припинення діяльності МРВ УБА не можуть перерозподілятись між його членами. У разі припинення діяльності МРВ УБА його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховуються до доходу держави.

 


Зареєстровано Головним управлінням юстиції в Миколаївській області

від «09» липня 2010 р.

Свідоцтво № 823 Протокол №1

 

 

Read more

П'ятниця, 28 березня 2014

Єланецька централізована бібліотечна система Миколаївської області. Соціальне партнерство

Рейтинг користувача:  / 0

 

Read more

Єланецька централізована бібліотечна система Миколаївської області. Соціальне партнерство (Виступ О.І. Кравченко - голови районного Товариства Червоного Хреста України)

Рейтинг користувача:  / 0

 

Read more

Березнегуватська централізована бібліотечна система Миколаївської області

Рейтинг користувача:  / 0

 

Read more

Березанська централізована бібліотечна система Миколаївської області

Рейтинг користувача:  / 0

 

Read more

Очаківська централізована бібліотечна система Миколаївської області

Рейтинг користувача:  / 0

Read more

Миколаївська централізована бібліотечна система Миколаївського району, Миколаївська область

Рейтинг користувача:  / 0

Read more

Четвер, 27 березня 2014

Проектна діяльність бібліотек області у 2013 р.

Рейтинг користувача:  / 0

 

Проектна діяльність бібліотек області у 2013 р.

 

Конкурс проектів «Організація бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» за програмою «Бібліоміст»

Відкрито Центри вільного доступу до Інтернет у бібліотеках: обласній бібліотеці для юнацтва та у 3 ЦБС – Первомайська міська ЦБС – центральна міська бібліотека, бібліотеки-філії № 2 та № 4 (ІV раунд), Жовтнева – Зеленогайська, Українківська, Полігонівська, Прибузька, Мішково-Погорілівська, Новомиколаївська сільські бібліотеки-філії та Снігурівська – ЦРБ, Юріївська, Червонозірівська, Червонопромінська сільські бібліотеки-філії ЦБС (V раунд). Усього 14 бібліотек.

Мета проекту: безкоштовний доступ до Інтернет

 

Проектна діяльність районних ЦБС:

 

Березнегуватська ЦБС

 

Проект «Е-урядування для громади: просто про складне» (центральна районна бібліотека – переможниця ХІІ раунду конкурсу «Співпраця бібліотек з місцевими громадами»).

Мета проекту: розповсюдити інформацію про наявні е-послуги національного та регіонального рівнів, навчити різні групи населення користуватися Інтернет-ресурсами бібліотек, отримати необхідні адміністративні послуги у новому форматі.

 


Проект «Поліпшуємо стан довкілля, впроваджуємо альтернативні джерела енергії, розбудовуємо культурне середовище» (Новосевастопольська сільська бібліотека-філія та громадська організація «Антея» – переможниця всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування).

Мета проекту: будівництво Парку культури та відпочинку у с. Новосевастополь.

 

Веселинівська ЦБС

 

Міні-грант «Громадська експертиза діяльності Веселинівської райдержадміністрації щодо виконання «Соціально-економічної програми підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у Веселинівському районі на 2011-2015» в частині «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» (центральна районна бібліотека та селищна громадська організація «Пектораль» – переможниця всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування).

Мета проекту: виявити основні гендерні проблеми у Веселинівському районі та відповідність заходів «Соціально – економічної програми підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Веселинівському районі на 2011-2015 роки» в частині «Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» цим проблемам.

 

Врадіївська ЦБС

 

Проект «Творчі майстерні» (центральна районна бібліотека – переможниця ХІІ раунд конкурсу «Співпраця бібліотек з місцевими громадами»).

Мета проекту: сприяння створенню та функціонуванню дитячого телебачення. 

Жовтнева ЦБС

 

Проект «Бібліосейшн» (Бармашівська сільська бібліотека-філія – переможниця ХІ раунду конкурсу «Співпраця бібліотек з місцевими громадами»).

Мета проекту: залучення сільської громади до спілкування за чашкою чаю та кави, на цікаві заходи та зустрічі, перегляд періодичних видань, використання безлімітного Інтернету.Соціальні проекти компанії «РУСАЛ»:

- «Бібліосад – на радість малятам» - Прибузька сільська бібліотека-філія.

Мета проекту: популяризація сімейного читання та кращих методик виховання дітей, залучення молодих сімей у волонтерську діяльність в бібліотеці, шляхом популяризації кращих традицій і методик виховання дітей у «Бібліосаді» .

- «Спортивні хвилі Лиману» - Лиманівська сільська бібліотека-філія.

Мета проекту: залучення молоді до суспільно-корисної діяльності шляхом створення інформаційно-спортивного, молодіжного центру при бібліотеці, популяризація фізичної культури серед молоді села.

 

Снігурівська ЦБС

 

Проект «Трансформування закладів культури в осередки громадської активності та залучення творчих колективів до благодійництва» в рамках Антикризової гуманітарної програми Інституту Відкритого суспільства та Міжнародного фонду «Відродження» (Червонопромінська сільська бібліотека-філія).

Мета проекту: відновлення функціонування дозвіллєвого центру (клубу та бібліотеки) як осередку громадської активності села шляхом співпраці громади з владою та бізнесом.

 

 

 

Read more

Середа, 26 березня 2014

Відзнаки Української бібліотечної асоціації

Рейтинг користувача:  / 0До Всеукраїнського дня бібліотек за поданням відділень та колективних членів Президія УБА визначила переможців конкурсів та нагороджених відзнаками Української бібліотечної асоціації.

 

 

 

За відданість бібліотечній справі:

 

2010 р.

  • Туманова Євгенія Андріївна, директор Березанської централізованої бібліотечної системи.

 

2011 р.

  • Рубський Іван Васильович, голова Баштанської райдержадміністрації Миколаївської області;
  • Харченко Ольга Миколаївна, начальник відділу культури Снігурівської райдержадміністрації Миколаївської області.

 

2012 р.

  • Богза Надія Федорівна, директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова

 

Положення про почесну вiдзнаку Української Бiблiотечної Асоцiацiї "За вiдданiсть бiблiотечнiй справi"

 

Затверджено на засіданні Президії Української бібліотечної асоціації 12 березня1996 р.

1. Це положення визначає умови і порядок нагородження працівників бібліотек України почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації (УБА) "За відданість бібліотечній справі".

2. Почесна відзнака "За відданість бібліотечній справі" встановлюється з метою підтримки успішної діяльності найбільш авторитетних, творчих бібліотечних спеціалістів України, які досягли визначних результатів в роботі.

3. Почесною відзнакою нагороджуються щороку не більше п'яти працівників, які мають вищу або середню спеціальну освіту, працюють не менше 20 років в бібліотеках України всіх систем і відомств, особливо відзначилися творчими здобутками у праці.

4. Почесною відзнакою нагороджує Президія УБА за представленням її регіональних та галузевих відділень.

5. Клопотання про нагородження почесною відзнакою можуть порушуватись первинними організаціями УБА окремих установ, в тому числі не бібліотечних. Щороку від первинної організації може бути висунута одна кандидатура. До клопотання про нагородження почесною відзнакою необхідно додати докладну характеристику на представленого кандидата, в якій потрібно зазначити основні моменти його виробничої та громадської діяльності, його заслуги і досягнення як бібліотечного фахівця, зокрема особливості творчого підходу до вирішення актуальних питань роботи, впровадження інновацій.

6. Регіональні (галузеві) відділення, розглянувши клопотання, надсилають свою рекомендацію про представлення до нагородження почесною відзнакою разом з усіма документами до експертної комісії, яка призначається Президією УБА.Члени експертної комісії після розгляду надісланих матеріалів передають їх разом із своїми рекомендаціями до Президії УБА, яка виносить рішення про нагородження.

7. Особам, які нагороджені почесною відзнакою, вручається, іменна папка. Їх імена вносяться до Книги пошани УБА. Нагородження проводиться на щорічній конференції УБА. Досвід роботи нагородженого висвітлюється у засобах масової інформації та спеціальному інформаційному листі УБА.

 

 

За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства:

 

2011 р.

  • Астапенко Тетяна Сергіївна, заступник директора з наукової роботи Миколаївської ОУНБ ім.О.Гмирьова.


ГРАМОТА

  • За активну професійну діяльність та внесок у розвиток УБА (2012 р.)
  • Моісеєва Наталя Володимирівна, заступник директора з автоматизації бібліотечних процесів.

 

Положення про почесну відзнаку Української бібліотечної асоціації “За внесок в бібліотекознавство”

 

Затверджено Президією Української бібліотечної асоціації 12 березня 1996 р.

 

1. Це положення визначає умови і порядок нагородження почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації (УБА) “За внесок в бібліотекознавство” науковців, викладачів вищих і середніх спеціальних учбових закладів, бібліотекарів-практиків України та іноземних держав.

2. Почесна відзнака “За внесок в бібліотекознавство” встановлюється з метою сприяння розвитку бібліотечної теорії та впровадження її досягнень в практику, як умов подальшого вдосконалення бібліотечного обслуговування, ефективної організації функціонування бібліотечних мереж і систем, стимулювання творчих пошуків науковців.

3. Почесна відзнака “За внесок в бібліотекознавство” присуджується Президією УБА за представленням регіональних та галузевих відділень УБА щорічно одному визначному діячу за заслуги в розвитку бібліотекознавства, зокрема за

- розвиток теорії та історії бібліотечної справи і впровадження результатів наукових досліджень в бібліотечну практику шляхом оприлюднення їх в монографіях, наукових збірниках, статтях та інших публікаціях, публічного захисту на наукових конференціях і симпозіумах

- розробку нових напрямків в бібліотекознавстві, розробку концептуальних положень розвитку бібліотечної теорії, практики, бібліотечно-інформаційної освіти

- наявність наукової школи (підготовка докторів і кандидатів наук, керівництво дипломними роботами студентів)

- участь в роботі Вчених рад, редколегій журналів і наукових збірників, редагуванні наукових праць

- організацію та активну участь в міжнародних і регіональних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, практикумах, школах передового досвіду

- участь в підготовці спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери та підвищенні їх кваліфікації

- поширення серед громадськості досягнень бібліотечної науки і практики, популяризацію праць видатних бібліотекознавців

- активну участь в роботі УБА, інших професійних об’єднань, комісій тощо.

4. Клопотання про нагородження почесною відзнакою можуть порушуватись первинними організаціями УБА окремих установ, в тому числі не бібліотечних. Щороку від первинної організації може бути висунута одна кандидатура.

До клопотання про нагородження почесною відзнакою “За внесок в бібліотекознавство” необхідно додати докладну характеристику на представленого кандидата, в якій потрібно зазначити його творчі здобутки та результати наукової діяльності відповідно до п.3 цього положення, та список опублікованих робіт.

5. Регіональні (галузеві) відділення, розглянувши клопотання, надсилають свою рекомендацію про представлення до нагородження почесною відзнакою разом з усіма документами до експертної комісії, яка призначається Президією УБА. Члениекспертної комісії після розгляду надісланих матеріалів передають їх разом із своїми рекомендаціями до Президії УБА, яка виносить рішення про нагородження.

6. Імена визначних діячів, яким присуджена почесна відзнака УБА “За внесок в бібліотекознавство”, вносяться в Книгу пошани УБА, Енциклопедію бібліотекознавства. Вони морально і матеріально стимулюються, їх діяльність висвітлюється в засобах масової інформації, друкованих виданнях УБА.


Read more

Купить СНПЧ
Joomla