Відео про МРВ УБА

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Випадкове зображення

habzuf.jpg

Календар

<< < вересня 2018 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
120
175
120
3913
208716
192.168.0.146

Відбувся фокус-семінар «Сучасна бібліотека в ракурсі суспільних змін»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

14 вересня у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся фокус-семінар «Сучасна бібліотека в ракурсі суспільних змін» для керівників структурних підрозділів у сфері культури та бібліотекарів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Миколаївської області. Участь у заході взяли представники 25 ОТГ, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Миколаївської філіїКНУКіМ, фахівці обласних бібліотек – загалом близько 70 осіб.

Учасників заходу привітали начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

М.Ф.Димитров та голова комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту Миколаївської обласної ради Н.В. Іванова. Урочисте відкриття заходу супроводжувалося літературною композицією «Неопалима купина» від Миколаївського коледжу культури і мистецтв.

Фокус-семінар проходив у форматі робочих сесій. У рамках загальної стратегічної сесії начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністраціїМ.Ф. Димитров окресливроль публічних бібліотек у соціокультурнійінфраструктурі громади в умовах соціально-економічних перетворень. Директор ОУНБ В.В. Агаркова розглянула концептуальні підходи до діяльності публічних бібліотек Миколаївщини. Директор обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна Т. А. Жайворонок висвітлила питання щодо створення нового образу публічної бібліотеки в умовах реформування, впровадження інноваційних форматів діяльності. Директор обласної бібліотеки для юнацтва Н.В. Ткаченко зосередилася на організації роботи з дітьми та юнацтвом. Голова ГО «МРВ УБА» Н.Ф. Богза акцентувала увагу учасників на ролі громадської організації у розвитку професійного бібліотечного співтовариства.

Сесія керівника розпочалася з он-лайн презентації заступника генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, заслуженого працівника культури України Н.В. Розколупи, під час якої були розглянуті формати функціонування публічної бібліотеки ОТГ. Значну увагу було приділено оновленим напрямкам розвитку бібліотек з урахуванням цілей сталого розвитку суспільства, складовим інформаційно-ресурсної бази, що є основою сучасних послуг для громади, оцінюванню ефективностіадвокаційної діяльності бібліотек, вимогам до кваліфікації бібліотечних фахівців. Учасників сесії ознайомили з результатами анкетування «Бібліотека з погляду влади», до якого вони долучилися.

На сесії бібліотекарів декан факультету менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»,доцент кафедри інформаційної,бібліотечної та архівної справи С.О. Шуляк розглянула професійні складові діяльності сучасної бібліотекита імідж сучасного бібліотекаря.ФахівціМиколаївської ОУНБ розкрили складові безперервної бібліотечної освіти та висвітлили питання нормування виробничих процесів публічної бібліотеки ОТГ, організації бібліотечного простору та ін. Під час керованого обговорювання розглядалися критерії ефективності бібліотечного обслуговування жителів громади.

У рамках акцент-екскурсії учасники заходу ознайомилися із сучасними інформаційними послугами для користувачів, що надаються у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці.

 

 

 

1024x768 Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Сетка таблицы"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


Focus seminar «Modern Library in the Context of Social Change»

 

On September 14 in the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library a focus seminar "Modern Library in the Context of Social Change" was held for heads of cultural departments and librarians of the United Territorial Communities (Municipalities) of Mykolaiv region. Participation in the event was attended by representatives of 25 Municipalities, Department of Culture, Nationalities and Religions of the Regional State Administration, Mykolaiv Branch of Kyiv National University of Culture and Arts, specialists of regional libraries - about 70 people in total.

The participants of the event were greeted by the Head of the Department of Culture, Nationalities and Religions of Mykolaiv Regional State Administration M.F. Dimitrov and chairman of the commission on culture, science and education, family and youth, sports of Mykolaiv regional council N.V. Ivanova. The grand opening of the event was accompanied by a literary composition «Neopalyma Kupina» from Mykolaiv College of Culture and Arts.

The focus seminar was held in the format of working sessions. In the framework of the general strategic session, the head of the Department of Culture, Nationalities and Religions Mykolaiv Regional State Administration M.F. Dimitrov outlined the role of public libraries in socio-cultural infrastructure of the community in the context of socio-economic transformations. Director of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library V.V. Agarkova considered conceptual approaches to the work of public libraries in Mykolaiv. Director of the Regional Library for Children named after. V. Lyagina T. A. Zhyvaronok highlighted the issue of creating a new image of a public library in the conditions of reform, introduction of innovative formats of activity. Director of the Regional Library for Youth N.V. Tkachenko focused on organizing work with children and youth. Head of GO «MRV UBA» N.F. Bogza emphasized the participants' role as a public organization in the development of a professional library community.

The head of the session began with an online presentation by Deputy Director General of the Jaroslav Mudryj National Library of Ukraine, Honored Worker of Culture of Ukraine N.B.Rozkolupa, during which the formats of the functioning of the public library of OTG were considered. Considerable attention was paid to the updated directions of the development of libraries, taking into account the goals of sustainable development of society, the components of information and resource base, which is the basis of modern services for the community, evaluation of the effectiveness of advocacy activities of libraries, requirements for the qualification of library specialists. The participants of the session introduced the results of the questionnaire «Library from the point of view of the authorities» to which they join.

At the session of librarians were considered professional components of the modern library, in particular, the competence and image of the modern librarian revealed the dean of the Faculty of Management and Business of the VP «MF Kyiv National University of Culture and Arts», associate professor of the Department of Information, Library and Archives S.O. Shuliak. Specialists of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library highlighted the components of continuous librarianship, regulating and planning documentation, the issue of standardizing the production processes of the public library of the Municipalities, organizing the library space, etc. In a guided discussion, the criteria for the effectiveness of library services for community residents were considered.

As part of the accent-excursion, the participants familiarized themselves with modern information services for users provided in the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library.

 

 

http://uknr.mk.gov.ua/

{jcomments on}

 

Купить СНПЧ
Joomla