Засоби масової інформації

  • Друк

Баштанська районна газета заснована 4 жовтня 1931 року. Носила назви: «Під прапором Леніна», «Шляхом Леніна», сучасна – «Голос Баштанщини». Засновники: Приватне підприємство «Редакція районної газети «Голос Баштанщини». 

Реєстраційне свідоцтво МК №293 від 5.05.2000 р. 

Газета виходить двічі на тиждень – у четвер і суботу. 

Передплатний індекс: 62465; тираж – 5550. 

Газета друкується у Миколаївській обласній друкарні. 

Адреса редакції: 56100, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 41а. 

Редактор В. М. Гонта; тел.2-72-40. 

E-mail: gazeta-bashtanka@ukr.net

Сайт: http://gazeta-bashtanka.blogspot.com